Nhật ký Oanh Phạm

Hi các chị.

Chuyên mục Nhật ký Oanh Phạm này, là nơi mà Oanh dùng để ghi lại tất cả những trãi nghiệm, những cảm xúc và những điều mà Oanh cho là quan trọng đối với cuộc đời Oanh.

{Blog #3} – Điều khó nói.

Oanh cảm thấy mình khá hèn khi đã không dám nói ra sự thật, nhưng mỗi ngày Oanh đều cố gắng cung cấp những tài liệu về làm đẹp để từ đó nâng cao ý thức của các chị trong việc sử dụng và lựa chọn mỹ phẩm.

{Blog #1} – Chuyện đọc sách.

Oanh không biết những người thành công họ đã làm những gì để có được sự thành công đó, nhưng chắc chắn một điều mà Oanh biết đó là tất cả họ đều có thói quen đọc sách.