Hướng dẫn phân biệt da dầu và da khô mất nước.

Oanh Phạm Skincare, Blogger and Ordinary Girl

Cập nhật tình hình với các chị là em sinh năm 1989 và năm nay em đã 31 tuổi!