Vết thâm

Category Name: Vết thâm.

Note: Lưu trữ các tài liệu liên quan đến các vấn đề về vết thâm và trị thâm. Không bao gồm nám hoặc tàn nhang.

P.s: Không chứa các tài liệu sưu tầm.