Cách trị mụn

Chuyên mục cách trị mụn này là nơi mà Oanh dùng để lưu trữ lại tất cả tài liệu về các phương pháp trị mụn hiện giờ cũng như các công thức trị mụn bằng nguyên liệu tự nhiên.

Có rất nhiều loại mụn khác nhau và đối với mỗi loại mụn thì lại có rất nhiều cách để xử lý cho từng loại. Cho nên Oanh đã phân loại riêng và gộp các nhóm bài hướng dẫn chung một thể loại lại với nhau, để giúp cho chị dễ dàng tìm kiếm được chính xác thông tin mà mình cần một cách nhanh nhất.

Ngoài ra đối với những vấn đề sau mụn thì chị nên tham khảo chuyên mục dưới đây: