Thâm môi

Chuyên mục thâm môi này là nơi Oanh đăng tải tất cả những tài liệu liên quan đến vấn đề thâm môi. Nguyên nhân cũng như các giải pháp giúp khắc phục tình trạng môi thâm.

Các chị có thể bắt đầu bằng bài viết này:

  • Nguyên nhân vì sao môi lại bị thâm.

Hoặc tìm cho mình một phương pháp tại đây:

Bạn biết gì về chì trong son môi?

Hầu hết tất cả son môi đều có chứa chì và liệu kiến thức hiện tại của bạn có đúng với những gì bạn biết về chì trong thỏi son môi mà bạn đang sử dụng không?