Thành phần mỹ phẩm

Chuyên mục thành phần mỹ phẩm này là nơi mà Oanh lưu trữ những tài liệu về các thành phần mỹ phẩm. Những tài liệu này sẽ giúp cho các chị hiểu hơn về một thành phần mỹ phẩm nào đó, cơ chế hoạt động của nó, để từ đó sử dụng chúng tốt hơn.