Mỹ phẩm

Chuyên mục mỹ phẩm là nơi mà Oanh tổng hợp các bài viết liên quan đến mỹ phẩm, cách sử dụng mỹ phẩm cũng như phân tích các thành phần hoạt chất có trong mỹ phẩm.

Tìm hiểu về tia UV

Tia UVA là gì,Tia UVB là gì,Sự nguy hiểm của tia UV, Các nguyên cứu kháo học về tia UVA và tia UVB về ảnh hưởng của 2 tia này đến làn da phụ nữ Châu Á