Kem dưỡng ẩm

Chuyên mục kem dưỡng ẩm này là nơi mà Oanh lưu trữ tất cả tài liệu về kem dưỡng ẩm và các bài review kem dưỡng ẩm.

Khi nào bạn nên nói lời chia tay sản phẩm dưỡng ẩm đang sử dụng?

Khi sử dụng bất cứ sản phẩm dưỡng ẩm nào đó, nó có thể phù hợp với bạn nhưng cũng có thể cần thời gian để thích nghi hoặc không thể thích nghi dù đã cố gắng sử dụng từ từ. Vậy bạn có biết khi nào nên nói lời chia tay sản phẩm mà mình đang sử dụng để chuyển sang một sản phẩm mới hay không?