Kích ứng da

Hi các chị.

Chuyên mục kích ứng da này là nơi mà Oanh lữu trữ toàn bộ những tài liệu liên quan trực tiếp đến các vấn đề về kích ứng da và xử lý kích ứng da.

Những bài viết được đề xuất.

Tìm hiểu về kích ứng nắng.

Kích ứng nắng là một hiện tượng kích ứng gây ngứa và mẩn đỏ. Kích ứng nắng thường kéo dài 2 - 3 ngày và trong thời gian này các chị không nên dùng mỹ phẩm.