Hệ da

Chuyên mục này Oanh dành riêng để lưu trữ các tài liệu chăm sóc da, được phân loại theo từng hệ da riêng biêt.

Nếu như các chị chưa biết cách phân loại da của mình thì có thể tham khảo trước tài liệu này:

Còn nếu như đã xác định được chính xác hệ da của mình thì các chị có thể lựa chọn tài liệu chăm sóc da theo hệ đã được phân loại sẳn dưới đây